Với chuyên môn “Xử lý nhiệt làm sáng ”,kỹ thuật xử lý nhiệt của ICS sẽ làm cho toàn bộ bề mặt sản phẩm
trở lên sáng bóng.Chất lượng cả bên trong lẫn bên ngoài của sản phẩm đều được nâng cấp lên rõ rệt.
Lò xử lý nhiệt có năng lượng làm cho sản phẩm có được độ sáng bóng và trở lên tuyệt đẹp.
 
 
   Xử lý nhiệt phải dựa trên những kiến thức về tính chất của vật liệu,nếu không sẽ phát sinh rất
 nhiều các lỗi ngoài dự tính.Ở công ty của chúng tôi,có các Chuyên Viên xử lý nhiệt (có chứng chỉ)
 người Nhật thường trú.Bên cạnh đó, hàng ngày các nhân viên, công nhân đều được huấn luyện
 về kỹ năng xử lý nhiệt.
 
 
   Cứng hóa là làm cho vật liệu trở nên khỏe và cứng hơn. Trong cứng hóa, tùy thuộc vào đặc tính
 của vật liệu mà phương pháp xử lý sẽ khác nhau,có thể là đưa sản phẩm vào nung, ram,
 hay là cứng hóa kết tủa, già hóa…
 
 
   Nhiệt luyện là làm dẻo dai các vật liệu đã bị cứng lại trong quá trình gia công. Làm trở lại tính
 chất ban đầu vốn có của vật liệu. Đồng thời khử đi phần ứng suất sinh ra trong quá trinh gia
 công kim loại.
 
 
   Nhiệt luyện là làm dẻo dai các vật liệu đã bị cứng lại trong quá trình gia công. Làm trở lại tính chất ban
 đầu vốn có của vật liệu. Đồng thời khử đi phần ứng suất sinh ra trong quá trinh gia công kim loại.
 
 

 
 
 
Hình ảnh(trên):
Nhiệt luyện
Hình ảnh(trung tâm):
Cứng hóa
Hình ảnh(Dưới):
Hàn
 
 
TRANG CHỦ →
XỬ LÝ NHIỆT
 

Copyright 2013 ICS VIETNAM CO., LTD. All rights reserved. E-mail